Team
Willy De Rouck

Willy De Rouck

Landmeter-expert

Beschrijving

Reeds actief als landmeter-expert sinds 1975.

Willy is Beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en te Dendermonde en opgenomen op de Lijst van de Federale Raad der Landmeters-Experten onder LANnummer 040572.

Met specialisatie in:

  • Private schattingen, erkend door VLABEL
  • Industriële schattingen
  • Verkavelingen
  • Opmetingen
  • Stedenbouwkundige attesten
  • Prekadastratie