Verkavelingen

Verkavelingen

Ligt uw grond in woongebied?

Indien u een grond wil verkopen als bouwgrond, zal de notaris steeds een stedenbouwkundig attest of een verkavelingsvergunning nodig hebben. Anders kan het perceel enkel als “grond” worden beschreven, zonder enige garantie voor de koper dat het perceel effectief kan worden bebouwd.

Wat is een verkaveling

Een verkaveling dient voor het verdelen van uw grond in twee of meerdere loten. Na het opmeten van het terrein zoeken wij naar de optimale verdeling, steeds in overleg met de eigenaar. Onder bepaalde voorwaarden dient er VERPLICHT een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Na het indienen van de verkavelingsaanvraag wordt er door de Gemeente een openbaar onderzoek georganiseerd. Hierbij krijgen de omwonenden 30 dagen de tijd om hun bezwaren te melden. Maximaal 150 dagen na de indiening van de aanvraag wordt de verkaveling goedgekeurd of geweigerd door de gemeente, eventueel met bijkomende voorwaarden.
Na het bekomen van de verkavelingsvergunning gaan wij over tot het plaatsen van grenspalen (dit noemt men afpaling), wij stellen het definitief opmetingsplan op en doen het nodige voor de prekadastratie. Bij de prekadastratie ontvangen wij een refertenummer voor het plan en een nieuw kadastraal nummer per lot, dit heeft de notaris nodig om te vermelden in de akte. Een verkavelingsvergunning blijft geldig gedurende minimum 5 jaar.

Verkavelingswijziging

Een verkavelingswijziging dient te worden aangevraagd als u de plannen en/of de voorschriften van een bestaande goedgekeurde verkaveling wilt aanpassen.

Wat is een stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest kan alleen worden opgemaakt voor de aanvraag van één bouwgrond. Zo heeft u en de koper de zekerheid dat het perceel bebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. Dit attest blijft 2 jaar geldig na de aflevering.

slide2