Opmetingen

Opmetingen

Bestaande toestand

Bij een opmeting van de bestaande toestand worden volgende elementen in kaart gebracht: gebouwen, afsluitingen, grachten, beplantingen, verhardingen, hoogte van het terrein, straat en nutsvoorzieningen.

Grensbepaling en afpaling

Weet u niet exact waar de grenzen van uw eigendom zijn of beschikt u niet over een opmetingsplan? Dan kunnen wij uw eigendom opmeten en aan de hand van opzoekingen de perceelsgrenzen bepalen; indien gewenst tevens materialiseren met grenspalen.

Opsplitsen onroerende goederen

Wenst u een deel van uw eigendom te verkopen of te schenken? Dan kunnen wij een splitsingsplan opmaken. Een afsplitsingsplan kan enkel worden opgemaakt voor bebouwde percelen of gronden die niet voor bebouwing in aanmerking komen.

Architectuurmeting

Bij een architectuurmeting meten wij de bestaande toestand op volgens de detailaanvraag van de architect. De opdracht is afhankelijk van de geplande werken (slopen, verbouwen of nieuwbouw). Afhankelijk van de opdracht worden volgende elementen opgenomen: perceelsgrenzen, gevels en profielen, plattegronden, verhardingen, nutsvoorzieningen, beplantingen, hoogtepeilen in TAW… Voor belangrijke verbouwingen kunnen we tevens ook de volledige binnenindeling, de bijhorende snedes en de gevelaanzichten in plan brengen. Deze opdracht wordt uitgevoerd met een totaalstation of 3D-scanner.

Uitzetwerk

Voor het uitzetten van een nieuwbouwproject bent u bij ons aan het goede adres. Ter voorbereiding aan de uitzetting wordt het goedgekeurde bouwplan ingelezen in onze apparatuur. Op het terrein worden dan de hoekpunten of de assen van het op te richten gebouw uitgezet. Evenals de toekomstige vloerpassen. Een degelijke uitzetting van de nieuwbouw kan latere problemen voorkomen.