Schattingen

Schattingen

Bij een schatting wordt de actuele marktwaarde van een onroerend goed geschat. Deze waarde is afhankelijk van diverse factoren zoals bvb: ligging, grootte, afwerkingsgraad, ouderdom… Indien je een onafhankelijke objectieve schatting van je huis of appartement wilt, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Met onze jarenlange ervaring en grondige kennis van de vastgoedmarkt helpen wij u graag. We schatten zowel gronden, woningen, appartementsgebouwen, kantoren, bedrijfseigendommen, industriegronden en commerciële panden.

In welke gevallen is een schatting nuttig?

  • Bij aan- of verkoop van een eigendom (woning, grond…)
  • Bij hypothecaire leningen en bankwaarborgen
  • Bij aangifte van nalatenschappen, wij zijn door VLABEL erkend als schatter-expert
  • Bij echtscheiding, verdeling, uit onverdeeldheid tredende mede-eigenaars…
  • Bij onteigeningen
  • Bij vennootschappen voor inbreng of privatisering
  • Bij fiscale herschattingen

Welke waarden kunnen worden geschat?

  • Verkoopwaarde uit de hand (eventueel met afzonderlijke waarde van de grond en constructie)
  • Gedwongen openbare verkoopwaarde
  • Huurwaarde

drds schattingen