Team
Koen De Saedeleer

Koen De Saedeleer

Landmeter-expert

Beschrijving

Reeds actief als landmeter-expert sinds 2015.

Koen is Beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde en opgenomen op de Lijst van de Federale Raad der Landmeters-Experten onder LANnummer 151644.

Met specialisatie in:

  • Verkavelingen
  • Private schattingen, erkend door VLABEL
  • Plaatsbeschrijvingen
  • Stedenbouwkundige attesten
  • Opmetingen
  • Uitzetwerk
  • 3D-scanning
  • Duivencoördinaten