Team

Ons Team

 

Ons vaste team bestaat uit Willy, Bart en Koen.

Willy is actief als expert landmeter, schattingen sinds 1975 en werkt sinds 1994 samen met Bart, Koen versterkte het team in 2015,  er zijn ook regelmatig onze bekwame stagiares.

Onze activiteiten bestaan uit: Private en industriële schattingen, Verkavelingen, Opmetingen, Stedenbouwkundige attesten, 3D-scanning, Architectuurmetingen, Plaatsbeschrijvingen, Uitzetwerk en Prekadastraties.

  

Notre équipe permanente est composée de Willy, Bart et Koen.

Willy est un expert en arpentage expert estimé depuis 1975. Il collabore avec Bart depuis 1994. Koen a renforcé l'équipe en 2015. Nous avons également régulièrement des stagiaires qualifiés.

Nos activités consistent en: estimations privées et industrielles, construction de terrains, mesures, certificats d'urbanisme, numérisation 3D, mesures architecturales, descriptions de sites, travaux d'agrandissement et pré-cadastration.

  

Our permanent team consists of Willy, Bart and Koen.

Willy is active as an expert surveyor, estimates since 1975 and has been working with Bart since 1994. Koen strengthened the team in 2015. We also regularly have our skilled interns.

Our activities consist of: Private and industrial estimates, Land-building, Measurements, Urban planning certificates, 3D scanning, Architectural measurements, Location descriptions, Expansion work and Prekadastration.

Reeds actief als landmeter-expert sinds 1975. Willy is Beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg ...

Willy De Rouck

Landmeter-expert Meer info
Meer info
Reeds actief als landmeter-expert sinds 2015. Koen is Beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg t...

Koen De Saedeleer

Landmeter-expert Meer info
Meer info
Reeds actief als technisch medewerker sinds 1994. Met specialisatie in:3D-metingen 3D-scanning Arc...

Bart De Rouck Raes

Technisch medewerker Meer info
Meer info