Muurovername

Muurovername

Wenst u aan te bouwen bij een bestaande wachtgevel en deze effectief te gebruiken dan dient u de helft van deze muur over te nemen (= aan te kopen). Dergelijke overname kan enkel met de opmaak van een proces-verbaal dat de materialen en eenheidsprijzen vermeld. Dit proces-verbaal dient te worden geregistreerd. De kosten voor opmaak van het dossier zijn ten laste van de overnemer.

DRDS muuroverneme