Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen

Bij werken

Deze plaatsbeschrijving dient te worden opgesteld voor de aanvang der werken. Het is aan te raden om bij bouw- , verbouwings- of sloopwerken een plaatsbeschrijving op te laten maken van de aanpalende gebouwen en constructies. Hierbij wordt een beschrijving opgemaakt van de huidige toestand met vermelding van de bestaande gebreken, toegelicht met een uitgebreide fotoreportage. Mocht er tijdens de werken iets fout lopen, dan kan de hierdoor veroorzaakte schade duidelijk worden achterhaald.

Deze kosten gaan integraal naar de bouwheer/aannemer.

Bij verhuring

Verhuurt u uw eigendom? Dan bent u verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen. Hierbij wordt de huidige toestand van het goed beschreven bij de intrede van de huurder, om zo eventuele beschadigingen vast te kunnen stellen bij het uittreden. Door een degelijke beschrijving bespaard u discussies met uw huurder. Bij het einde van de huur wordt er een tweede plaatsbeschrijving opgesteld teneinde een vergelijking op te maken met de intrede. Indien er schade vastgesteld wordt bij de uittrede zal hiervan een kostenstaat opgemaakt worden.

De kosten voor de plaatsbeschrijving(en) wordt meestal door beide partijen ieder voor de helft betaald.