Archeologienota

Archeologienota

donderdag, 20 april 2017 15:41

Wie een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning wil aanvragen wordt in bepaalde gevallen sinds 1 juni 2016 verplicht om een bekrachtigde archologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die nota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, dit vooronderzoek dient te gebeuren door een erkend archeoloog. 

Wanneer is een archeologienota verplicht?

Indien de aanvraag betrekking heeft op percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde archeologische site.

Als het perceel geheel of gedeeltelijk in een archeologische zone (zie inventaris archeologische zones) ligt en de kadastrale oppervlakte waarop de vergunning betrekking heeft 300m² of meer bedraagt. 

Als het perceel waarop de vergunning betrekking heeft 3.000m² of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones liggen (zie inventaris archeologische zones).

Indien de aanvraag betrekking heeft of een perceel waar geen archeologisch erfgoed wordt verwacht, zijn die gronden vrijgesteld om een archeologienota toe te voegen. Hier is dus nooit onderzoek nodig.

Hoe gebeurt het vooronderzoek?

Het vooronderzoek kan zowel gebeuren met of zonder ingreep in de bodem. 

Bij een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem onderzoeken de erkende archeologen de percelen aan de hand van een bureaustudie, landschappelijke boringen, veldkartering ... 

Als het gaat om een vooronderzoek met ingreep in de bodem onderzoekt men de percelen adhv verkennende archeologische boringen, proefputten, proefsleuven ... Hiervan dienen zij wel een melding te maken bij het agendschap Onroerend Erfgoed.

Het resultaat van het vooronderzoek is de archeologienota. Deze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden door het agentschap Onroerend Erfgoed. Zij hebben 21 dagen om de nota te bekrachtigen.

blog archeologie

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.drds.be/blog/item/18-archeologienota#sigProId95cfac242a