Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

maandag, 24 april 2017 15:41

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Vanaf volgend jaar wordt de sociaal-economische vergunning hier ook bijgevoegd. De omgevingsvergunning moet zorgen voor vlottere procedures, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming. Deze aanvragen worden digitaal behandeld bij slechts één loket. 

Doordat dit volledig digitaal verloopt, moet dit zorgen voor een vereenvoudiging en versnelling van de procedures.

De omgevingsvergunning is vooral bedoeld voor ondernemers die willen bouwen of verbouwen en industriële of ambachtelijke activiteiten willen uitvoeren. Zij dienen zo niet zowel een stedenbouwkundige als een milieuvergunning aan te vragen. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de omgevingsvergunning startte op 23 februari 2017, doordat er veel gemeenten en steden nog niet de juiste software hadden of er fouten in hun software zaten deze uitstel vragen tot 1 juni 2017. Echter wordt elke stad en gemeente wel verplicht om op 1 juni te starten.